Camp-Perrin, Haiti

Marcel Denis interviewed by Lesly Prudent 5-14-2015

52-min interview of Marcel Denis with Lesly Prudent on May 14,2015

Avoka marcel Denis fè you chita tande ak Lesly Prudent jou 14 Me, 2015 kote li kontinye detaye vizyon Shaataauh pu Ayiti e kijan Ayisyen nan peyi a ak sa ki lotbo dlo kapab pote kole ousinon envesti nan konpayi an

      Marcel-Lesly Prudent Interview 5-14-2015

Leave a Comment

Skip to toolbar